Prawf OCT

Mae’ OCT yn defnyddio tonnau golau i greu delwedd fanwl 3D o’ch  llygad. Mae’n debyg i uwchsain, ond yn lle tonnau sain, rydyn ni’n  defnyddio tonnau golau.

Yn ystod y prawf, gofynnir i chi osod eich gên ar y man gorffwys ac  edrych ar darged. Yna bydd camera arbennig yn tynnu lluniau o’ch  llygad, a bydd y cyfrifiadur yn creu delwedd cydraniad uchel o haenau  eich retina. Gall hyn ein helpu i ganfod a gwneud diagnosis o  amrywiaeth o gyflyrau llygaid, megis glawcoma, dirywiad macwlaidd, a  retinopathi diabetig. 

Mae’r prawf OCT yn gyflym ac yn ddi-boen, ac nid oes unrhyw sgîl effeithiau. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arbennig i baratoi ar  gyfer y prawf, a gallwch fynd yn ôl i’ch gweithgareddau arferol yn syth ar  ôl i’r prawf ddod i ben. 

Sganiwr OCT (Tomograffeg Cydlyniad Optegol), a ddefnyddir gan Rook & Thomas

Adroddiadau nodweddiadol yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio sganiwr OCT

Adroddiad OCT ar gyfer sgan Glawcoma, yn Rook & Thomas Opticians
Canlyniadau sgan Glawcoma. Mae glawcoma yn glefyd sy’n niweidio’r nerf optig, a achosir fel arfer gan gynnydd mewn pwysedd hylif yn y llygad. Yn aml nid yw cleifion yn ymwybodol o’r cyflwr hwn nes ei bod yn rhy hwyr.
Adroddiad OCT ar gyfer sgan Macula, yn Rook & Thomas Opticians
Canlyniadau sgan Macula. Mae’r Macula yng nghanol eich retina ac mae’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’ch eglurder gweledol.