Amdanom ni

Mae Optometryddion Rook & Thomas wedi bod yn ymarfer ym Mhorthmadog ers  40 mlynedd.

Dros yr amser hwn rydym wedi gweld a darparu gofal llygaid i filoedd o  gleifion.

Mae ein staff gwybodus a thechnoleg o’r radd flaenaf yn sicrhau eich bod yn derbyn  y gofal a’r sylw gorau posibl. Rydym bob amser yn hapus i helpu ac yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ein polisi cynaliadwyedd

Rydym yn ymroddedig i warchod yr amgylchedd ac yn gweithio tuag at ddyfodol  cynaliadwy. Fel rhan o hyn, rydym wedi partneru â Sea2sea

Mae ein polisi cynaladwyedd llawn i’w weld yma.

Fframwaith Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru

Rydym yn falch o fod wedi ennill Tystysgrif Cyflawniad Fframwaith a Chynllun  Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Cymru Wyrddach, 2023:

Greener Primary Care Wales Silver Award 2023