Profion llygaid plant

Gwyddom y gall prawf llygaid fod ychydig yn frawychus i blentyn, yn enwedig os  mai dyma’r tro cyntaf. Rydym yn cymryd gofal arbennig i sicrhau bod eich plentyn  yn hapus ac yn gyfforddus yn ystod y prawf, a byddwn yn esbonio popeth mewn ffordd hawdd ei ddeall.