Lensys cyffwrdd

Mae lensys cyffwrdd yn cael eu gosod yn uniongyrchol ar wyneb eich llygad i’ch helpu chi i weld  yn gliriach. Maen’t yn ddewis arall gwych i sbectol draddodiadol, gan eu bod yn rhoi golwg mwy  naturiol ac nid ydynt yn rhwystro’ch golwg ymylol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn lensys  cyffwrdd, bydd ein hoptegwyr yn gweithio gyda chi i benderfynu ar y math a’r ffit orau i’ch llygaid,  a darparu hyfforddiant ar ofal a chynnal a chadw priodol.

Mae dau brif fath o lensys cyffwrdd: lensys meddal a lensys ‘gas permeable’. Mae lensys meddal  wedi’u gwneud o fath o ddeunydd plastig hyblyg sy’n cydymffurfio â siâp eich llygad ac yn  gyffredinol maent yn fwy cyfforddus i’w gwisgo. Mae lensys ‘gas permeable’ ar y llaw arall, wedi’u  gwneud o ddeunydd caletach mwy anhyblyg.

Lensys cyffwrdd yn Optegwyr Rook & Thomas