Gofal llygaid brys

Os byddwch yn sylwi ar newid sydyn yn eich golwg, mae’n hanfodol cael prawf  llygaid cyn gynted â phosibl. I gael cyngor ar unrhyw fater gofal llygaid, ffoniwch ni  ar 01766 512469 neu galwch heibio – byddwn bob amser yn eich gweld os oes  gennych broblem gofal llygaid sydd angen sylw ar unwaith.

Er y bydd mân anafiadau i’r llygaid yn aml  yn clirio o fewn diwrnod neu ddau, rhaid trin anafiadau mwy difrifol ar unwaith. Gall yr anafiadau hyn gynnwys:

  • cemegyn cryf fel glanhawr popty neu gannydd 
  • gwrthrych miniog wedi tyllu’ch llygad 
  • rhywbeth wedi taro’ch llygad ar gyflymder uchel  
  • os oes gennych gur pen, tymheredd uchel neu sensitifrwydd i olau
  • os ydych chi’n teimlo’n sâl neu’n sâl ar ôl anaf i’r llygad 
  • os na allwch symud eich llygad na’i gadw ar agor 
  • gwaed neu grawn yn dod o’ch llygad 

Dylech fynd i’r adran damweiniau ac achosion brys neu ffonio 111 os oes gennych  unrhyw broblemau o’r math hwn.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth am iechyd eich llygaid, cysylltwch â ni.