Gofal Llygaid

Gyda’n harholiadau llygaid estynedig, rydym yn cymryd yr amser i  archwilio’ch llygaid yn drylwyr a dod o hyd i’r presgripsiwn ar gyfer eich  anghenion. 

Trwy ddatblygiadau technolegol newydd a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol,  rydym yn ymdrechu i ddarparu’r profiad gofal llygaid gorau posibl. Rydym yn  cynnig archwiliadau pellach sy’n caniatau i’n hoptometryddion archwilio eich iechyd llygaid yn fanwl iawn. Gyda’n sganiau llygaid OCT 3D diweddaraf, ni fu  monitro’ch llygaid erioed mor gywir. Yn ogystal â’r prawf llygaid safonol, rydym hefyd yn cynnig gofal llygaid  manylach ochr yn ochr â phrofion llygaid arferol. Bydd ein staff cynorthwyol  yn hapus i drafod hyn yn llawn gyda chi pan fyddwch yn trefnu eich  apwyntiad.

3D OCT

Mae’r OCT, Optical Coherence Tomography, yn defnyddio tonnau golau i  sganio’r retina i ddarparu delwedd hynod fanwl fel y gallwn fonitro newidiadau  i iechyd eich llygaid.

Gofal Llygaid Brys

Os oes gennych chi argyfwng gyda’ch llygaid, cysylltwch â ni ar unwaith neu  ffoniwch 111.

Profion Llygaid Plant

Rydym yn cymryd gofal arbennig o blant pan ddaw’n fater o brofion llygaid a  dod o hyd i’r fframiau cywir ar eu cyfer.

Gwasanaethau Golwg Gwan

Os oes gennych olwg gwael, gall ein clinigau Golwg Gwan fod yn ddefnyddiol  iawn.

Prawf Llygaid GIG

Mae profion llygaid y GIG ar gael trwy Rook & Thomas. Gallwch ddod o hyd i  ragor o wybodaeth am gymhwysedd

Ffioedd Proffesiynol

Mae ein holl gostau yn rhesymol iawn ac rydym bob amser yn sicrhau bod ein  cwsmeriaid yn deall yn union beth fydd y gost. Mae ein rhestr lawn o ffioedd  i’w gweld yma.

Trefnu eich prawf llygaid

Gallwch ein ffonio, neu lenwi ein ffurflen trefnu apwyntiad a byddwn yn  cysylltu â chi i gadarnhau eich dyddiad a’ch amser ar gyfer eich apwyntiad.

Gofal llygaid yn Optegwyr Rook & Thomas