Fframiau sbecdol

Fel optegydd annibynnol rydym yn falch o gynnig dewis o fframiau sbectol o frandiau annibynnol,  er mwyn eich helpu i ddod o hyd i bâr o sbectol sy’n eich cynrychioli chi a’ch steil unigol orau!  Mae prisiau ffrâm yn amrywio o £40.00 i £250.00. Er mwyn darparu lensys sbectol i’n cleifion sy’n  cynnig ansawdd, manwl gywirdeb ac arloesedd fe wnaethom weithio mewn partneriaeth â Zeiss  sy’n fenter dechnoleg ryngwladol blaenllaw sy’n gweithredu ym maes optig.

Unwaith y byddwn wedi pennu eich presgripsiwn, bydd ein hoptegwyr yn eich helpu i ddewis y  sbectol perffaith i weddu i’ch ffordd o fyw a’ch cyllideb. Rydym yn cynnig dewis eang o fframiau a  lensys, yn ogystal â lensys arbenigol ar gyfer defnydd cyfrifiadurol, chwaraeon, ac anghenion  penodol eraill. Fel practis annibynnol rydym ni’n cael dewis pa fframiau a lensys rydym ni’n  gynnig. Mae ein staff arbenigol a chyfeillgar bob amser yn hapus i’ch helpu i ddewis eich pâr  nesaf o sbectol. 

Mae ein partneriaeth â Carl Zeiss Vision yn caniatau i’n cleifion weld y byd trwy’r lensys optegol  diweddaraf sydd ar gael.  

Nawr, yn fwy nag erioed, gellir gweld eich sbectol fel estyniad o’ch personoliaeth. Mae ein  fframiau i’w cael o bob lliw a llun, a bydd ein haelodau staff ymroddedig yn fwy na pharod i’ch  helpu i ddewis o’n detholiad. P’un a ydych am ddiweddaru eich sbectol neu ddod o hyd i wêdd  newydd, mae gennym y pâr i chi.

[metagallery id=848]

Rhai o’n brandiau:

Bauhaus frames at Rook & Thomas

Bauhaus

Good Karma

Good Karma frames at Rook & Thomas
Joules frames at Rook & Thomas

Joules

Sea To See

Sea to See frames at Rook & Thomas
Stepper frames at Rook & Thomas

Stepper

O’Neill sun eyewear

O'Neill frames at Rook & Thomas
Eco Conscious frames at Rook & Thomas

Eco Conscious Eyewear

Original Penguin

Original Penguin frames at Rook & Thomas