Home page – Cymraeg

Fframiau/ Lensys cyffwrdd

Mae gennym amrywiaeth eang o frandiau dylunwyr, dewis ardderchog o fframiau
rhatach, a gwasanaeth ffitio lensys cyffwrdd ac ôl-ofal llawn. Bydd ein staff cyfeillgar
yn eich helpu i ddod o hyd i’r hyn sydd fwyaf addas i chi.


Gofal Llygaid

Mae eich golwg yn bwysig i ni. Mae ein profion golwg cynhwysfawr yn gwirio pob
agwedd ar eich golwg ac yn cynnwys sgrinio 3D OCT. Rydym hefyd yn cynnig
gwasanaethau Golwg Gwan.


Iechyd Llygaid

Mae golwg yn aml yn gwaethygu heb i chi sylwi. Rydym yn argymell cynnal archwiliadau
llygaid rheolaidd i atal colli golwg oherwydd cyflyrau triniadwy.
Mae gennym hefyd wasanaeth gofal llygaid brys.

Lensys cyffwrdd
Gofal llygaid brys
Gwasanaethau golwg gwan
Profion llygaid y GIG a thalebau

Eich optegydd annibynnol lleol

Fel optegydd annibynnol, nid ydym yn gysylltiedig ag unrhyw frand neu gwmni, felly gallwn gynnig
y fframiau gorau am brisiau cystadleuol. Rydym yn adnabod ein holl gwsmeriaid yn dda, ac yn
ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau optegol wedi’u teilwra i anghenion ein cymuned leol.

Lensys Zeiss SmartLife

Rydym mewn partneriaeth â Zeiss er mwyn darparu lensys sbectol i’n cleifion sy’n addo
ansawdd, manwl gywirdeb ac arloesedd. Mae gan lensys Zeiss SmartLife hyd at 88% yn fwy o
feysydd golwg clir, a diogelwch llawn rhag UV.

Gofal llygaid i bob oed

Rydym yn deall y gall profion llygaid fod yn brofiad brawychus i blant, felly rydym yn cymryd gofal
arbennig i wneud y broses gyfan mor hwyliog a diddorol â phosibl, ac ar gyfer pobl o bob oed
gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich prawf llygaid yn cael ei deilwra’n gynhwysfawr i’ch
union anghenion.

Gweledigaeth gynaliadwy

Rydym wedi partneru â Sea2see, sy’n cynhyrchu fframiau wedi eu dylunio o blastigau wedi’u
hailgylchu o’r cefnfor. Yn ogystal â helpu i lanhau’r moroedd, trwy wisgo ffrâm Sea2see, byddwch
yn ehangu ymwybyddiaeth o broblemau llygredd plastig cefnforol byd-eang.

Rydym wedi bod yn gofalu am olwg pobl ym Mhorthmadog ers 40 mlynedd, ac mae gan ein staff
dros 100 mlynedd o brofiad cyfunol. Mae ein profiad, ynghyd â’r dechnoleg ddiweddaraf mewn
gofal llygaid, yn sicrhau bod eich golwg mewn dwylo diogel gyda ni.