Gwasanaeth Golwg Gwan

Mae cynllun Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru,  wedi bod ar waith ers dros 20 mlynedd bellach ac rydym wedi bod yn gysylltiedig  ag ef o’r cychwyn cyntaf.

Os ydych chi’n ymwybodol nad ydych chi’n gallu gweld cystal â phobl eraill wrth  wisgo sbectol neu lensys cyffwrdd, neu os ydych chi eisoes wedi’ch cofrestru â nam  ar y golwg neu nam difrifol ar y golwg, gallwn ni ddarparu asesiad arbenigol.

Mae’r asesiad wedi’i gynllunio i ni allu trafod eich cyflwr llygaid a’r anawsterau y  gallai hyn eu cyflwyno yn eich bywyd bob dydd mewn modd manylach nag arfer.  Efallai y byddwn wedyn yn rhoi cynnig ar wahanol gymhorthion golwg gwan, ac ar  ôl hynny gallwn benderfynu pa rai all eich helpu orau a sut i’w defnyddio yn y ffordd  fwyaf effeithiol. Yna bydd cymhorthion yn cael eu harchebu am ddim i chi fynd adref  gyda chi ar fenthyg am gyhyd ag y bydd eu hangen arnoch. 

Byddwn hefyd yn eich helpu i gysylltu â gwasanaethau lleol a allai fod o gymorth  megis clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau cymdeithasol, neu weithwyr  meddygol proffesiynol eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru, ewch i  Wefan Gofal Llygaid Cymru