Profion llygaid y GIG a thalebau optegol

Efallai y bydd gennych hawl i brawf golwg GIG am ddim neu daleb optegol i leihau cost sbectol neu lensys cyffwrdd. 

Rydym yn hapus i roi cyngor ar gymhwyster, felly gofynnwch os ydych yn meddwl  bod gennych hawl i brawf llygaid y GIG neu daleb optegol. Mae gwybodaeth  fanylach am ofynion cymhwyster, budd-daliadau cymhwyso a thalebau lens  cymhleth y GIG ar wefan y GIG.

Gallwch gael prawf golwg y GIG am ddim os:

 • rydych o dan 16 oed 
 • rydych yn 16, 17 neu 18 ac mewn addysg llawn amser 
 • rydych yn 60 oed neu’n hŷn 
 • rydych wedi’ch cofrestru’n rhannol ddall neu’n ddall 
 • os ydych wedi cael diagnosis o ddiabetes neu glawcoma 
 • rydych o leiaf 40 mlynedd a bod eich mam, tad, brawd neu chwaer neu blentyn  wedi cael diagnosis o glawcoma
 • rydych yn gymwys i gael taleb lens gymhleth y GIG – gallwn eich cynghori ynghylch  eich hawl 
 • rydych chi neu’ch partner yn cael budd-daliadau penodol 
 • rydych o dan 20 oed ac yn ddibynnydd i rywun sy’n cael budd-daliadau penodol os oes tystysgrif eithrio credyd treth y GIG, neu os oes gennych dystysgrif GIG HC2  ddilys 

Mae gennych hawl i daleb optegol i helpu tuag at gost eich sbectol neu lensys  cyffwrdd os:

 • rydych o dan 20 oed
 • rydych yn 16, 17 neu 18 ac mewn addysg llawn amser 
 • ydych yn 60 oed neu’n hŷn 
 • rydych yn gymwys i gael taleb lens gymhleth y GIG – gallwn eich cynghori ynghylch  eich hawl 
 • rydych chi neu’ch partner yn cael budd-daliadau penodol rydych o dan 20 oed ac yn ddibynnydd i rywun sy’n cael budd-daliadau penodol os oes gennych dystysgrif eithrio credyd treth y GIG, neu os oes gennych dystysgrif  GIG HC2 ddilys