Sea2see

Sea 2 sea - seastainable vision

Mae Sea2see yn dylunio ac yn cynhyrchu fframiau optegol a sbectol haul yn yr Eidal, yn ogystal ag  oriorau yn y Swistir, wedi’u gwneud yn gyfan gwbl â phlastig morol wedi’i ailgylchu a gasglwyd gan  bysgotwyr yn Sbaen, Ffrainc a Gorllewin Affrica. Ers 2015, eu hamcan fu creu ymwybyddiaeth fyd eang o faterion halogiad plastig cefnforol a’r diwydiant optegol a ffasiwn anghynaliadwy. Maent wedi arloesi newid sylweddol yn y diwydiant sbectol sy’n profi bod gwastraff plastig morol yn  ffynhonnell wych o ddeunydd crai.

Delwedd Sea2sea yn dangos dyn yn dal sbectol haul